برای بچه ها

فعالیت هایی برای سرگرمی کودکان - منبع همه ی کارهای ارائه شده سایت های ایرانی و خارجی ست

 

سلام بچه ها

مي خواهيم با هم يک خرگوش شکمو بکشيم و آنرا رنگ آميزي کنيم

 

براي شروع کار اول يک مربع مرتب و تميز بکشيد

 

 

بعد مانند شکل زير يک خط افقي بکشيد. اين خط قرار است زمين باشد. خوب به هر حال خرگوش توپول شما بايد جايي براي ايستادن داشته باشد.

 

 

حالا يک خط عمودي درست به اندازه خطي که ما در شکل زير کشيديم بکشيد. فکر مي کنيد اين خط قرار است کدام قسمت از خرگوش تو باشد ؟؟؟ عجله نکنيد به زودي متوجه مي شويد.

 

 

ببينم !!! شما مي توانيد حرف B انگليسي را بکشيد ؟؟؟ خوب اگر مي توانيد دقيقا مانند شکل B انگليسي و مانند آنچه ما در شکل زير برايتان کشيده ايم ترسيم کنيد. اين هم از بدن خرگوش شکموي تو.

 

 

يک دايره کوچولو توي صورت خرگوش تو مي تونه کاري کنه که خرگوش توپول دنياي اطراف خودش رو ببينه. آفرين حالا خرگوش تو چشم دارد.

 

 

نظرت در مورد يک دايره ديگر چيست ؟؟؟ آخه خرگوش يک بيني گرد و قلمبه هم دارد.

 

 

اگر تو هم مثل ما اين دو خط را به نقاشي خود اضافه کني خرگوش خود را صاحب يک گوش کرده اي.

 

 

اينم از گوش دوم.

 

 

براي اينکه خرگوش تو يک بازو هم داشته باشد، يک خط شکسته کافي است. درست مثل تصوير زير درست همان جايي که ما خط را کشيديم تو هم بکش.

 

 

يک نگاهي به تصوير زير بيانداز. ببين چقدر ساده است. به همين سادگي خرگوش تو مي تواند يک دست داشته باشد.

 

 

به نظر تو خرگوش به اين زيبايي حيف نيست که لبخند زيبايي هم نداشته باشد. اگر درست مانند تصوير زير يک خط بر روي صورت خرگوش خودت بکشي يک دهان زيبا به خرگوشت اضافه کرده اي.

 

 

حالا مانند تصوير زير يک خط شکسته ديگر به خرگوشت اضافه کن. مي خواهيم خرگوشمان يک روپوش زيبا هم داشته باشد.

 

 

کشيدن دو تا پا براي خرگوش به اين قشنگي که ديگر کاري ندارد. شما خودتان هم اين را بلديد

 

 

حالا ديگر وقت آن رسيده است که يک دم پنبه اي هم براي خرگوش توپول خودت بکشي.

 

 

درست است که خرگوش ما کامل شد. اما خرگوش توپول و شکموي تو به غذا هم نياز دارد. اگر براي خرگوشت غذا نگذاري کم کم لاغر مي شود. پس درست مانند دو تصوير زير دو تا هويج تازه هم جلوي پاي خرگوشت بکش. برگ هاي هويج بيرون از زمين هستند اما خود هويج درست زير زمين است.

 

 

بياييد يک شيطنت هم بکنيم و جلوي خرگوش يک قلب بکشيم. آخه همه مي دانند که خرگوش توپول و شکموي ما عاشق هويج است.

 

 

آفرين به تو، صد آفرين به تو، هزار آفرين به تو. بلاخره خرگوش شکمو کامل شد.

 

 

حالا اگر مانند شکل زير نقاشي خودت را رنگ آميزي کني درس امروز ما تمام شده است. البته شايد تو دوست داشته باشي خرگوش شکمويت روپوش قرمز بپوشد با پيراهن آبی. يا شايد رنگ هاي ديگري را دوست داشته باشي. اين خرگوش شکموي تواست. هر طور که دوست داشتي او را رنگ کن.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 0:59  توسط علی کوچولو  |